Velkorozměrové koule

koule

Dodávky velkorozměrových koulí směřují zejména do těžkého strojírenství. Spolu se speciálně vyrobenými valivými dráhami, které jsou skládány z jednotlivých segmentů, vlastně vytvářejí axiální ložiska takových rozměrů, která nejsou jako celek vyrobitelná. 
Typickým příkladem je uložení horní stavby velkostrojů v povrchové těžbě uhlí.