Opravy vřeten obráběcích strojů

Specializujeme se na expresní opravy vřeten většiny výrobců. Zejména provádíme opravy vřeten značek Weiss, Kessler, Step-Tech, Chiron, FAG, Mori Seiki, MAS, Fischer,Starag -Heckert, Gamfior, Fortuna, Hyundai, Haas, Mitsubishi a dalších.

V krátkých termínech nabízíme generální opravy obsahující zejména výměnu ložisek, pochromovaní a přebroušení hřídele (resp. upínacího kužele), revizi upínacího mechanismu včetně kontroly a případné výměny pružinového paketu, výměnu snímače otáček, elektroinstalace, těsnění, kontrolu chlazení, seřízení, vyvážení a záběh. Používáme jen komponenty renomovaných firem a párovaná hybridní ložiska. Vřeteno Vám předáme v perfektním stavu s kompletním protokolem naměřených hodnot házení a vibrací.

Vřeteno je srdcem každého obráběcího stroje, protože bezprostředně ovlivňuje výslednou přesnost obrobku. Proto je nutné mu věnovat náležitou pozornost, a pokud vykazuje nestandardní funkci (vibrace, hlučnost, špatná kvalita povrchu, nepřesnost, přehřívání), nechat ho včas opravit. Čím dříve je defektní vřeteno předáno do opravy, tím je oprava ekonomičtější.

Naše firma se zabývá jak opravami vřeten s řemenovým pohonem, tak i opravami vřeten s integrovaným elektromotorem (tzv. elektrovřeten). Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti prakticky se všemi značkami vřeteníků. Mohou Vám poskytnout cenné rady při jejich nesprávné funkci případně poradit při předčasných výpadcích.

Pro sdělení předběžné ceny opravy potřebujeme znát základní parametry vřeteníku ( velikost a typ upínacího kužele, výkon, max. otáčky) – ideální je poslat foto štítku vřeteníku. Pokud Vám předběžná cena a termín bude vyhovovat, vřeteník převezmeme a po demontáži vypracujeme podrobnou nabídku. Teprve po jejím odsouhlasení začneme s opravou.

Typická oprava zahrnuje demontáž a proměření ( identifikaci závady) přeložiskování vřeteníku, proměření upínací síly a případnou výměnu upínacího paketu, kontrolu a případnou opravu upínacího mechanizmu včetně opravy upínacího kužele tvrdým chromem, nová těsnění, kabely a konektory. Dále pak vyvážení a záběh vřeteníku a nakonec vypracováni podrobného předávacího protokolu. Námi opravené vřeteníky odpovídají kvalitativně vřeteníkům získaným od výrobce výměnným způsobem. Navíc máte jistotu, že se Vám vrátí Váš vřeteník a neobdržíte výměnou cizí vřeteník, který byl opravován kvůli havárii na stroji.